Vesti

Održana finalna konferencija projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku

Koji su izazovi procesa integracije u Srbiji i Bugarskoj i kako se oni razlikuju od integracije u Austriji i Turskoj? Koji su izazovi na tržištu rada sa kojim se susreću migranti i koje su perspektive zapošljavanja? Ovo su samo neka od pitanja koja su pokrenuta na finalnoj online konferenciji projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku, održanoj 26.11.2020.

Tokom finalne konferencije predstavljeni su rezultati trogodišnjeg projekta u koji je uključeno preko 700 migranata i migrantkinja koji trenutno borave u Austriji, Bugarskoj, Srbiji, i Turskoj. Učesnici koji su uključeni u projekat, imali su priliku da učestvuju u sesijama građanskog i interkulturalnog obrazovanja i kurseve jezika. 

 

Pored toga, panelisti iz Austrije, Bugarske, Srbije i Turske, podelili su sa učesnicima svoje stavove o izazovima migrantske krize u Evropi, uticaju migracija na lokalna tržišta rada kao i značaju pojedinačnih mera koji podržavaju proces integracije. 

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, koji je realizovan u periodu od 2018. do 2020. godine, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”