Vesti

Radionice za traženje posla kao podrška zapošljavanju migranata

Kako prepoznajemo naše veštine? Na koji način možemo da ih predstavimo potencijalnom poslodavcu? Kako odgovaramo na pitanja tokom intervjua za posao? Ovo su neka od tema koje su otvorene tokom obuka za traženje posla i zapošljavanje u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku.

Nacionalni tim iz Srbije je nastavio sa realizacijom aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške migrantima u procesu traženja posla. Na radionicama koje su organizovane tokom poslednje nedelje septembra 2020. godine učestvovalo je 10 učesnika. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima za karijerno informisanje, veštinama samoprocene, kao i pisanjem CV-ja, kao i da dobiju savete za pripremu za razgovor za posao.

Radionce su sprovedene u sklopu Radnog paketa 5 - Savetovanje o naseljavanju i traženju posla.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”.