Vesti

Međunarodni dan izbeglica

Tokom 2020. godine koju su obeleželi pandemija virusa korona i anti-rasistički protesti, postali smo svesni koliko je važno da se borimo za svet jednakih mogućnosti za sve - za svet u kojem niko nije zanemaren. Svako od nas može učiniti nešto i doprineti promenama na globalnom nivou. 

Od 2001. godine, čitav svet 20. juna obeležava Međunarodni dan izbeglicaPrema podacima UNHCR-a, postoji više od 70,8 miliona ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove, a čak 25, 9 miliona su izbeglice. Čak polovina ovog broja čine deca mlađa od 18 godina. Prema podacima Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, u Srbiji trenutno boravi oko 8000 ljudi od kojih je 1000 dece, koji su smešteni u 20 azilnih i prihvatnih centara.

Projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku sprovodi se u Srbiji, Bugarskoj, Austriji i Turskoj. Jedan od ciljeva projekta je doprinos procesu inkluzije miganata kao nužnom preduslovu za ostvarivanje njihovih prava. 

Fotografija preuzeta sa: https://www.un.org/en/observances/refugee-day?fbclid=IwAR3sqrOrkjZmKRewkiMg0z6bvNohR6Y4I11EvvxtMiqmZc01WM5DOVdO0L8