Vesti

Deca krize: etnografske perspektive maloletnika bez pratnje u i na putu ka Evropi

Tokom 2015. godine, kada su se ljudi širom Evrope pomirili sa dolaskom stotina hiljada izbeglica, novinari i politički komentatori brzo su označili trenutnu situaciju 'krizom'.

Ova „kriza“, kako nagoveštavaju novi narativi, nisu pojedinačni slučajevi ljudi koji su prisiljeni da ostave svoje zemlje zbog nasilja, rata ili hronične nesigurnosti, već „kriza“ evropskih zemalja koje više nisu mogle da zadrže kretanja raseljenih lica. Pošto se ta „kriza“ manifestovala prikazima naizgled beskrajne mase ljudi koji prelaze granice, penju se na ograde ili kampuju u parkovima, jedno je mesto zauzelo centralnu fazu: maloletnici bez pratnje. 

Pročitajte ceo članak na engleskom jeziku ovde

Preuzeto sa: https://www.tandfonline.com/