Vesti

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Kako nas pandemija COVID-19 uči solidarnosti?

Treba da imamo na umu kada se obavezujemo u jednoj borbi, da nikoga ne ostavljamo iza sebe. Migranti - poput beskućnika, žena i dece koji su žrtve porodičnog nasilja, ljudi u pritvoru i drugih - suočavaju se sa većim rizikom tokom pandemija virusa korona. Pokazujući koliko se naša društva oslanjaju na one koje smatramo „nisko kvalifikovanim“ radnicima, od kojih su veliki broj pripadnici migrantske populacije, ova kriza bi trebalo da nas natera da preispitamo kako želimo da upravljamo mobilnošću koja napreduje, nakon što budu ublažene restrikcije.

(...)

U ovom trenutku, EU bi trebalo da pruži humanitarnu pomoć ljudima koji se nalaze u zemljama sa manjim kapacitetima za suočavanje sa krizom. Trebalo bi da se započne sa obnovom sistema za upravljanje migracijama i azilom na efikasne i humane načine. Sistemi sposobni da odgovore na međunarodne obaveze, na potrebe tržišta rada, ali i na našu zajedničku odgovornost treba se da koriste svim raspoloživim alatima - uključujući i mobilnost - da bi se borili protiv siromaštva i nejednakosti.

Pročitajte originalni članak na engleskom jeziku: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/before-covid19-europe-lacked-empathy-for-migrants-the-pandemic-can-teach-us-compassion/?fbclid=IwAR2nzPqNV6wTx6hq3IEOA-Wg9XpFb2fXZ1bF2LYwCilAP0bXF4IIJX_RTuE