Vesti

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Uticaj na zemlje arapskog sveta

Globalni ekonomski rast će verovatno biti prepolovljen  usled COVID-19, što će dovesti 40-60 na nivo ekstremnog siromaštva širom sveta, prema projekcijama OECD-a i Svetske banke. Najteže će biti pogođeni oni koji već žive na marginama u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, gde trenutno živi više od 85 odsto izbeglica u svetu. 

Ova surova stvarnost već se odigrava širom regiona Bliskog Istoka i Severne Afrike, koji zajedno sa Turskom živi više od šest miliona izbeglica i preko 10 miliona interno raseljenih koji beže od nasilja u Siriji, Jemenu i šire.

U mnogim od glavnih zemalja domaćinstava izbeglica, kao što su Egipat, Irak i Jordan, veliki broj izbeglica izveštava da su izgubili glavni izvor prihoda. U Jordanu je uticaj na žene izbeglice dubok, a skoro svi koji su radili rekli su da su videli da im je izvor prihoda poremećen.

Saznajte više na: https://www.unhcr.org/news/latest/2020/5/5eabcf704/refugees-across-arab-world-feel-economic-pain-coronavirus.html?fbclid=IwAR125Qr0S9IrMcawpCnVd84Rq_9dyQgkcvu245bVQNUa681qV04ertvlU88