Vesti

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Portugalsko rešenje

Svi pojedinci sa migrantskim statusom koji se nalaze u Portugalu koji čekaju rešenje statusa biće tretirani kao potugalski državljani  do najmanje 1. jula, saopštile su portugalske vlasti,  kako bi se osiguralo da migranti imaju pristup javnim službama tokom izbijanja koronavirusa.
Podnosioci zahteva, uključujući tražioce azila, trebaju samo da predoče dokaze o trajnom zahtevu za dobijanje azila - omogućavajući im pristup nacionalnoj zdravstvenoj službi, beneficije za socijalno staranje, bankovne račune i ugovore o radu i zakupu.

Više informacija ćete pronaći ovde