Vesti

Prve radionice o traženju posla i zapošljavanju

Migranti u Srbiji suočeni su sa brojnim izazovima kada je reč o zapošljavanju. Veliki značaj pridaje se adekvatnom informisanju o tome šta je sve potrebno od dokumenata koji su nužni za zaposlenje, do toga kako se najbolje pripremiti za razgovor za posao.

Projektni tim iz Srbije je uspešno realizovao prve radionice o traženju posla i zapošljavanju sa polaznicima koji su smešteni u azilnom centru Tutin i azilnom centru Banja Koviljača. Radionicama je učestvovalo preko 20 polaznika, i realizovane su od strane facilitatora koji su posebno obučeni za radionice karijernog vođenja i savetovanja. Poseban fokus je stavljen na razvoj veština samoprocene i veštine upravljanja karijerom, kao i na pisanje CV-ja i pripreme za poslovni intervju. Polaznici su imali priliku da diskutuju o najčešćim izazovima sa kojima se susreću kada je reč o zapošljavanju i da razmene prethodna iskustva sa kojima su se susreli.

Radionce su sprovedene u sklopu Radnog paketa 5 - Savetovanje o naseljavanju i traženju posla.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”.