Vesti

Održan trening za karijerno vođenje i savetovanje

Osnaživanje migranata za ulazak na EU tržište rada predstavlja težak i izazovan proces koji karakterišu različite i za njih često neizvesne socio - ekonomske, društveno - političke i kulturološke razlike i barijere. Tokom njihovog procesa prilagođavanja na drugačiju kulturu veštine karijernog vođenja i savetovanja mogu poslužiti kao korisna alatka za efikasnije snalaženje, adaptaciju i razumevanje društvenih prilika i integracije na tržište rada.

Upravo to je bila tema treninga za facilitatore angažovane na projektu “ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku” koji je održan 02.02.2020. godine u prostorijama hotela Constantin the Great u cilju osnaživanja facilitatora koji rade sa migrantima za sprovođenje radionica karijernog vođenja i savetovanja. 

Treningu koji je organizovala Beogradska otvorena škola prisustvovalo je 17 učesnika, uključujući članove projektnog tima i facilitatore koji su u prethodnom periodu sprovodili aktivnosti za migrante smeštene u centrima u Šidu, Mionici i Tutinu. Tokom obuke učesnici su imali prilike da razmene svoje dosadašnje utiske, primere dobre prakse i izazove sa kojima su se susreli radeći sa migrantskom populacijom i da steknu nova znanja i veštine za sprovođenje predstojećih radionica karijernog vođenja i savetovanja sa migrantima. Veštine upravljanja karijerom, veštine samoprocene, pisanje CV i priprema za poslovni intervju neke su od tema koje će naši učesnici nakon ovog treninga imati prilike da realizuju sa grupama migranata u okviru Radnog paketa 5 - koji podrazumeva individualnu podršku i karijerno vođenje.  Jedan od učesnika treninga istakao je: 

 “Radionica je bila korisna i može nam pomoći ne samo u radu sa migrantima, nego i lično nama prilikom traženja posla. “