Vesti

Treća godina projekta ALMIT - Šta smo naučili do sada?

Migrantska kriza zahvatila je mnoge evropske zemlje i od samog početka traženi su mehanizmi podrške izbegličkoj populaciji. Obrazovanje je prepoznato kao jedan od najznačajnijih mehanizama u procesa integracije, čime se doprinosi poboljšanju ne samo znanja i veština, već i kvaliteta života, i unapređivanju zapošljivosti.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom 2019. godine je osmišljeno i pilotirano više desetina treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Projekat se realizuje u periodu od januara 2018. do juna 2020. godine u četiri zemlje – Srbiji, Bugarskoj, Turskoj i Austriji.

Treći sastanak partnera u okviru ALMIT projekta održan je u Dužčeu u Turskoj, 20. i 21. januara 2020. godine na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sofiji (Bugarska), preduzeća Zgura-M Ltd (Bugarska), Austrijskog pokreta omladinskih radnika - ÖJAB (Austrija), Opštine Šid (Srbija), Čovekoljublja (Srbija), Lokalne samouprave i Pokrajinske direkcije za obrazovanje Düzce (Turska) i Beogradske otvorene škole. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati rada svih partnera, koji su imali priliku i da podele svoja iskustva, kao i da govore o izazovima sa kojima su se susreli i primerima dobre prakse.

Pored toga, predstavljeni su i planovi za realizaciju budućih aktivnosti Radnog paketa 5 - Savetovanje o naseljavanju i traženju posla i drugih projektnih aktivnosti. 

Za više informacija o projektu ALMIT, posetite zvaničan sajt projekta (https://almit-project.eu), i facebook stranici (https://www.facebook.com/ALMITproject )