Vesti

Novim znanjima protiv diskriminacije

Predstavnici Beogradske otvorene škole i Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ su 24.12.2019. učenicima Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“ u Tutinu održali predavanje o diskriminaciji i podelili iskustva rada sa migrantskom populacijom.

Ivan Topalović je u ime projektnog tima, predstavio mehanizme nastajanja diskriminacije i obrazložio zašto je važno da tokom čitavog života težimo upoznavanju novih ljudi i kultura, i na koji način to može obogatiti naš život. Zineta Sadiković i Anisa Mecinović, profesorke srpskog jezika i književnosti, koje i sprovode obrazovne programe u okviru projekta ALMIT, učenicima su predstavile ko su polaznici koji uče srpski jezik, kako izgledaju časovi koji se sprovode u kampu i na koji način prevazilaze kulturne i jezičke barijere.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”.