Vesti

Upoznajmo Burundi i Kongo

Kada ste poslednji put naučili nešto novo o drugoj državi a da niste morali da je posetite? Da li znate koliko je vaša kultura bliska nekoj drugoj? Koliko sličnosti imaju Kongo, Srbija i Burundi? Ovo su neka od pitanja na koje smo zajedno pokušali da odgovorimo.

Svesni smo da se diskriminacija dešava svuda oko nas, i da ona često nastaje zbog neznanja i straha od nepoznatog. Zato smo želeli da polaznici koji su uključeni u projekat „ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku“ predstave svoje zemlje i kulture lokalnoj zajednici i pokažu svoje znanje iz srpskog jezika.

Uoči Međunarodnog dana migranata i u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, 17. decembra u Kulturnom centru Mionica, održane su prezentacije „Život u Burundiju“ i „Demokratska republika Kongo“. Ivan Topalović i Dragana Levićanin, su u ime projektnog tima ALMIT, dali uvodnu reč i objasnili kako nastaje diskriminacija i na koji način se možemo boriti protiv nje. Nakon toga, učesnici koji od maja aktivno pohađaju časove srpskog jezika, predstavili su osnovne informacije o svojoj zemlji, kako izgledaju nacionalna jela, koja mesta treba posetiti, ali i kako mladi provode svoje slobodno vreme.

Nakon toga, polaznici su objasnili i šta je slično u njihovim zemljama i u Srbiji, i preneli važnu poruku da smo svi ljudska bića bez obzira na nacionalnost, boju kože, religiju i politička uverenja.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”.