Vesti

Održan Treći sastanak Nacionalne savetodavne grupe

Treći sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku, održan je 1. novembra 2019. godine u prostorijama Dobrotvorne fondacija Srpske pravoslavne crkve “Čovekoljublje”. Sastanku su prisustvovali predstavnici Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Fondacije Tempus, Društva andragoga Srbije, Mreže psihosocijalnih inovacija, Crvenog krsta Šid,  kao i članovi projektnog tima.

Projektni tima koji čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ predstavili su osnovne ideje projekta, dosadašnje rezultate, kao i planove za dalji rad.

Predstavnik Komesarijata za izbeglice RS Nemanja Božović posebno je značajno ocenio obrazovne aktivnosti za polaznike koji su izrazili nameru da zatraže azil, kao poseban vid pripreme za programe integracije koje oni realizuju. Dušica Poletan je u ime Crvenog krst Šid govorila o izazovima sa kojima se suočava migrantska populacija, kao i o perspektivi migrantske situacije s obzirom na aktuelna društveno-politička dešavanja. Jana Mišović, predstavnica Društva andragoga Srbije, govorila je o rezultatima istraživanja o obrazovnim potrebama migranata u Srbiji, kao i o značaju motivacije za učešće u obrazovnim aktivnostima.

Dragana Levićanin, koordinatorka projekta DF SPC „Čovekoljublje“, predstavila je buduće planove na projektu, koji uključuju individualno savetovanje kao i karijerno informisanje polaznika koji su i do sada uključeni u aktivnosti projekta. Članovi Nacionalne savetodavne grupe ocenili su, da u ovom trenutku, najviše ima potrebe za radom na razvijanju transverzalnih veština koje će polaznicima biti značajne bez obzira na to gde se nalaze.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom projekta će biti osmišljeno i pilotirano više treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije.