Vesti

Pristup lekcijama u svakom trenutku

Nacionalni tim ALMIT projekta predstavio je polaznicima platformu za online učenje. Nakon uspešnih prvih časova, polaznici su imali priliku da se upoznaju i sa platformom na kojoj se nalaze svi materijali koji se koriste na kursu jezika i građanskim i interkulturalnim sesijama. 

Platforma za online učenje sadrži sve priručne materijale za polaznike i facilitatore, i ocenjena je kao vrlo jednostavna za upotreba. Materijali su dostupni na srpskom, bugarskom, turskom i nemačkom jeziku. 

Oko četrdeset polaznika koji trenutno borave u Azilnom centru Bogovađa su uključeni u aktivnosti ALMIT projekta i imaju priliku da uče srpski jezik i da učestvuju u građanskim i interkulturalnim sesijama. Sve aktivnosti realizuju se u Kulturnom centru Mionica

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Pored navedenih obrazovnih aktivnosti, projektom je predviđeno i pružanje individualne podrške; mapiranje stručne spreme i radnog iskustva ciljne grupe; profilisanje veština migranata; savetovanje u oblasti prepoznavanja i vrednovanja stečenih kompetencija.