Vesti

Drugi sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru ALMIT-a

U utorak, 11. juna, u prostorijama Beogradske otvorene škola, održan je drugi koordinacioni sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta Šid, Društva andragoga Srbije, Društva za obrazovanje odraslih, Stalne konferencije gradova i opština kao i članovi projektnog tima.

Projektni tima koji čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ predstavili su osnovne ideje projekta, dosadašnje rezultate, kao i planove za dalji rad.

Članovi Nacionalne savetodavne grupe pozitivno su ocenili dosadašnje aktivnosti na projektu, i Katarina Popović je u ime Društva za obrazovanja odraslih govorila o  značaju pripreme facilitatora za realizaciju obuka namenjenih migrantskoj populaciji koja trenutno boravi u Srbiji. Nakon toga, pokrenuta je diskusija o značaju aktivnosti u lokalnim zajednicama koje bi mogle pozitivno uticati na proces integracije migrantske populacije, kao što su kulturne večeri, i o značaju upoznavanja lokalnog stanovništva sa kulturama zemalja iz kojih dolaze migranti.  

U toku diskusije o budućim planovima, predstavnica Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Danka Čančarević, postavila je pitanje o radnim dozvolama i saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u procesu povezivanja polaznika koji su prošli obuke u okviru projekta sa lokalnim tržištem rada. Ivan Topalović je u ime Beogradske otvorene škole istakao da je najveći fokus narednih aktivnosti na motivisanju polaznika za rad na ličnim kompetencijama i prenosivim veštinama koje će biti značajne nezavisno od toga gde migranti trenutno borave i koliko će se na toj lokaciji zadržati. Pored toga, predstavnik SKGO-a, Aleksandar Popović, govorio je o sličnim inicijativama i projektima koji su realizovani u Srbiji.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom projekta će biti osmišljeno i pilotirano više treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije.