Vesti

ALMIT kursevi u Azilnom centru Bogovađa

Nacionalni tim projekta ALMIT koji čine Beogradska otvorena škola, DF SPC "Čovekoljublje", i Opština Šid počeo je sa realizacijom kurseva srpskog jezika i građanskih i interkulturnih sesija sa polaznicima koji borave u Azilnom centru Bogovađa. Prvom času prisustvovalo je više od 25 polaznika iz Iraka, Irana, Pakistana, Burundija, Konga i drugih zemalja. 

Polaznici koji su smešteni u AC Bogovađa borave duži vremenski period u Srbiji, i poseduju veliko predznanje iz srpskog jezika, te su motivisani za unapređivanje svojih veština komunikacije na srpskom jeziku. Nakon prvih časova koje će se održati u samom azilnom centru, polaznici će nastaviti sa kursevima u Kulturnom centru Mionica

Polaznici koji će proći kroz časove srpskog jezika i sesija građanskog i interkulturalnog obrazovanja na projektu ALMIT imaće priliku da se upoznaju sa osnovama srpskog jezika, ali i istorijom i kulturom Srbije. Polaznicima je obezbeđen materijal za rad pomoću kojeg lakše mogu pratiti instrukcije predavača, koji je dostupan i na online platformi.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Pored navedenih obrazovnih aktivnosti, projektom je predviđeno i pružanje individualne podrške; mapiranje stručne spreme i radnog iskustva ciljne grupe; profilisanje veština migranata; savetovanje u oblasti prepoznavanja i vrednovanja stečenih kompetencija.