Vesti

Prvi kursevi srpskog jezika u Šidu

U prihvatnom centru Šid, počele su obuke iz srpskog jezika u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Na prvoj obuci prisustvovalo je više od 40 ljudi koji trenutno borave u Šidu.

Polaznici koji će proći kroz časove srpskog jezika i sesija građanskog i interkulturalnog obrazovanja na projektu ALMIT imaće priliku da se upoznaju sa osnovama srpskog jezika, ali i istorijom i kulturom Srbije. Polaznicima je obezbeđen materijal za rad pomoću kojeg lakše mogu pratiti instrukcije predavača, koji je dostupan i na online platformi.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Pored navedenih obrazovnih aktivnosti, projektom je predviđeno i pružanje individualne podrške; mapiranje stručne spreme i radnog iskustva ciljne grupe; profilisanje veština migranata; savetovanje u oblasti prepoznavanja i vrednovanja stečenih kompetencija.