Vesti

Druga faza u pružanju podrške migrantima

Od početka migrantske krize, mnoge zemlje suočile su se sa većim prilivom izbegličke populacije kojoj je bilo potrebno obezbediti različite vidove podrške – od obezbeđivanja pravne pomoći do realizacije obrazovnih aktivnosti kao jednog od mehanizama integracije.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom projekta će biti osmišljeno i pilotirano više treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Projekat se realizuje u periodu od januara 2018. do juna 2020. godine u četiri zemlje – Srbiji, Bugarskoj, Turskoj i Austriji.

Drugi sastanak partnera u okviru ALMIT projekta održan je u Beogradu, 19. i 20. marta na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sofiji (Bugarska), preduzeća Zgura-M Ltd (Bugarska), Austrijskog pokreta omladinskih radnika - ÖJAB (Austrija), Opštine Šid (Srbija), Čovekoljublja (Srbija), Lokalne samouprave i Pokrajinske direkcije za obrazovanje Düzce (Turska) i Beogradske otvorene škole. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati rada svih partnera, koji su imali priliku i da podele svoja iskustva, kao i da govore o izazovima sa kojima su se susreli i primerima dobre prakse.

Pored toga, predstavljeni su i planovi za realizaciju budućih projektnih aktivnosti. U narednom periodu planirano je kreiranje alata za mapiranje kompetencija na nacionalnom nivou, kao i organizacija susreta lokalnih preduzetnika i migranata koji žele da se zaposle u nekoj u zemalja partnera na ALMIT projektu.

Za više informacija o projektu ALMIT, posetite zvaničan sajt projekta (https://almit-project.eu), i facebook stranici (https://www.facebook.com/ALMITproject )