Vesti

Prvi kursevi u okviru ALMIT projekta

U Tutinu je počela obuka iz srpskog jezika, koji je polazna tačka za uključivanje migranata na tržište rada. Pored časova srpskog jezika, učesnici obuka su imali i priliku da uzmu učešće u sesijama civilnog i interkulturalnog obrazovanja.

Polaznici koji će proći kroz časove srpskog jezika i sesija građanskog i interkulturalnog obrazovanja na projektu ALMIT imaće priliku da se upoznaju sa osnovama srpskog jezika, ali i istorijom i kulturom Srbije. Polaznicima je obezbeđen materijal za rad pomoću kojeg lakše mogu pratiti instrukcije predavača, koji je dostupan i na online platformi.

 

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Pored navedenih obrazovnih aktivnosti, projektom je predviđeno i pružanje individualne podrške; mapiranje stručne spreme i radnog iskustva ciljne grupe; profilisanje veština migranata; savetovanje u oblasti prepoznavanja i vrednovanja stečenih kompetencija.