Vesti

Projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku predstavljen stručnoj javnosti

Edukacija za zdravstvene radnike iz Šida i predstavnike Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica na temu "Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga" održana je u subotu, 12.02. 2019. godine u sali Skupštine opštine Šid. Ciljevi ove edukacije su obezbeđivanje znanja i veština potrebnih za pružanje adekvatnih, pravovremenih i kulturološki prilagođenih usluga, sa posebnim akcentom na pružanje usluga izbeglicama, tražiocima azila i migrantima, kao i znanja i veština potrebnih za zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika.

Edukacija je bila i prilika da se predstavi projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku predstavi javnosti. Između ostalog, projekat ALMIT sadrži aktivnosti poput inicijalnog kursa jezika, pilotiranje interkulturalnih i građanskih sesija, IKT alata, mapiranje stručne spreme i radnog iskustva ciljne grupe.