Vesti

Prvi trening za facilitatore u okviru ALMIT projekta

Prvi trening za facilitatore koji će raditi na edukativnim programima kreiranim za potrebe migrantske populacije koja trenutno boravi u Srbiji u okviru ALMIT projekta održan je 25. decembra u prostorijama Beogradske otvorene škole. Treningu su prisustvovali facilitatori sa iskustvom u radu sa migrantima, kao i predstavnici Nacionalnog tima koje čine Beogradska otvorena škola, Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ i Opština Šid.Tokom treninga, predstavljen je projekat ALMIT, kao i materijali koji će biti korišćeni tokom procesa pilotiranja kurseva srpskog jezika i sesija civilnog i interkulturalnog obrazovanja. Predstavljeni su priručni materijali koji su namenjeni facilitatorima koji će realizovati ove kurseve kao i materijali koji su namenjeni polaznicima. Materijali za polaznike kreirani su sa ciljem sticanja funkcionalnih znanja koja mogu unaprediti njihov trenutni položaj u Srbiji.

Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom projekta će biti osmišljeno i pilotirano više treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. 

Pored upoznavanja sa aktivnostima koje će se realizovati u okviru ovog projekta, učesnici treninga imali su priliku da razmene iskustva i govore o izazovima sa kojima su se sreli tokom dosadašnjeg rada sa migrantskom populacijom.