Održana finalna konferencija projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku

Koji su izazovi procesa integracije u Srbiji i Bugarskoj i kako se oni razlikuju od integracije u Austriji i Turskoj? Koji su izazovi na tržištu rada sa kojim se susreću migranti i koje su perspektive zapošljavanja? Ovo su samo neka od pitanja koja su pokrenuta na finalnoj online konferenciji projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku, održanoj 26.11.2020. Tokom finalne konferencije predstavljeni su rezultati trogodišnjeg projekta u koji je uključeno preko 700 migranata i migrantkinja koji trenutno borave u Austriji, Bugarskoj, Srbiji, i Turskoj. Učesnici koji su uključeni u projekat, imali su priliku da učestvuju u sesijama građanskog i interkulturalnog obrazovanja i kurseve jezika.    Pored toga, panelisti iz Austrije, Bugarske, Srbije i Turske, podelili su sa učesnicima svoje stavove o izazovima migrantske krize u Evropi, uticaju migracija na lokalna tržišta rada kao i značaju pojedinačnih mera koji podržavaju proces integracije. Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, koji je realizovan u periodu od 2018. do 2020. godine, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”

Radionice za traženje posla kao podrška zapošljavanju migranata

Kako prepoznajemo naše veštine? Na koji način možemo da ih predstavimo potencijalnom poslodavcu? Kako odgovaramo na pitanja tokom intervjua za posao? Ovo su neka od tema koje su otvorene tokom obuka za traženje posla i zapošljavanje u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku.

Međunarodni dan izbeglica

Tokom 2020. godine koju su obeleželi pandemija virusa korona i anti-rasistički protesti, postali smo svesni koliko je važno da se borimo za svet jednakih mogućnosti za sve - za svet u kojem niko nije zanemaren.

Održan četvrti sastanak Nacionalne savetodavne grupe

Četvrti sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku održan je 11. juna u prostorijama opštine Šid.

Kako žive migranti u Srbiji?

Da li si se ikada zapitao/la kako migranti zapravo žive u Srbiji? Često čujemo razloge zbog kojih su oni napustili svoje države, ali da si ikada imao/la priliku da razgovaraš sa migrantom sa Bliskog Istoka ili iz Afrike? Svesni smo da strah od nepoznatog ume da nas dovede do negativnog stava prema drugim ljudima ili društvenim pojavama. Ipak, da li je taj strah opravdan i da li možemo nešto da učinimo sa njim?

Žene iz Sirije i migrantska kriza: Preživeti rat, izgraditi mir i preuzeti nove uloge

Žene su isključene iz formalnih mirovnih pregovora. Promene u društavima u kojima se odvijaju sukobi ne uspevaju da prepoznaju sa stvarnost i potrebe žena. Uprkos tome, žene su ostale uticajne za uspostavljanje mira i obnove.

Deca krize: etnografske perspektive maloletnika bez pratnje u i na putu ka Evropi

Tokom 2015. godine, kada su se ljudi širom Evrope pomirili sa dolaskom stotina hiljada izbeglica, novinari i politički komentatori brzo su označili trenutnu situaciju 'krizom'.

Novi život u Srbiji - zašto je obrazovanje važno?

„Uzeo sam srpsko ime Stefan i sada me svi zovu tako, čak i prijatelji koji su došli ovde kao izbeglice” kaže Dilsad* sa sjajem u očima i na tečnom Srpskom.

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Kako nas pandemija COVID-19 uči solidarnosti?

Treba da imamo na umu kada se obavezujemo u jednoj borbi, da nikoga ne ostavljamo iza sebe. Migranti - poput beskućnika, žena i dece koji su žrtve porodičnog nasilja, ljudi u pritvoru i drugih - suočavaju se sa većim rizikom tokom pandemija virusa korona

Migracije i Agenda 2030

Na pitanja održivog razvoja koja su obuhvaćena ciljevima agende - smanjenje siromaštva i gladi, unapređenje zadravlja i obrazovanja, ravnopravnost polova, klimatske promene i drugi - ne možemo odgovoriti i bez adekvatnog razmatranja migracija.

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Uticaj na zemlje arapskog sveta

Kako restrikcije usled pandemije COVID-19 utiču sredstva za život u globalnoj ekonomiji, izbeglice i migranti na Bliskom Istoku i Severnoj Africi su među najteže pogođenima.

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Solidarni u jednoj borbi

Izolacija je sigurno jedna od najomraženijih reči u poslednje vreme. Migranti u centrima međutim, znaju taj osećaj već godinama. Kako se nose sa virusom?

[Migranti i pandemija koronavirusa]- Kriza koja ne prestaje

Činjenica je da će pandemija proći i da ćemo se vratiti normalnim tokovima života. Međutim, potrebno je da se zapitamo šta će biti sa onim ljudima koji su odavno van „normalnih tokova života“. Da li ćemo se izboriti s diskriminacijom i postati solidarniji nego što smo to dosad bili?

[Migranti i pandemija koronavirusa] - Portugalsko rešenje

Svi pojedinci sa migrantskim statusom koji se nalaze u Portugalu koji čekaju rešenje statusa biće tretirani kao potugalski državljani do najmanje 1. jula, saopštile su portugalske vlasti, kako bi se osiguralo da migranti imaju pristup javnim službama tokom izbijanja koronavirusa.

Kako izgleda početak novog života u Srbiji?

Karoks je imao 15 godina kada je peške stigao do Evrope - bio je sam. Posle godina prelaženja iz jedne zemlje u drugu, na kraju je dobio azil u Srbiji. Našao je posao i dobro se oseća u svom novom životu.Saznajte više: https://www.youtube.com/watch?v=qu5kNnLmpPk&t=8s&fbclid=IwAR00oohgCZ91sRP2yLQ7fs4Vvw4cCH2rx7LMZxO2hmV9VsRr3gAwi2Mtii4

Prve radionice o traženju posla i zapošljavanju

Migranti u Srbiji suočeni su sa brojnim izazovima kada je reč o zapošljavanju. Veliki značaj pridaje se adekvatnom informisanju o tome šta je sve potrebno od dokumenata koji su nužni za zaposlenje, do toga kako se najbolje pripremiti za razgovor za posao.

Održan trening za karijerno vođenje i savetovanje

Osnaživanje migranata za ulazak na EU tržište rada predstavlja težak i izazovan proces koji karakterišu različite i za njih često neizvesne socio - ekonomske, društveno - političke i kulturološke razlike i barijere. Tokom njihovog procesa prilagođavanja na drugačiju kulturu veštine karijernog vođenja i savetovanja mogu poslužiti kao korisna alatka za efikasnije snalaženje, adaptaciju i razumevanje društvenih prilika i integracije na tržište rada.

Treća godina projekta ALMIT - Šta smo naučili do sada?

Migrantska kriza zahvatila je mnoge evropske zemlje i od samog početka traženi su mehanizmi podrške izbegličkoj populaciji. Obrazovanje je prepoznato kao jedan od najznačajnijih mehanizama u procesa integracije, čime se doprinosi poboljšanju ne samo znanja i veština, već i kvaliteta života, i unapređivanju zapošljivosti. Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom 2019. godine je osmišljeno i pilotirano više desetina treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Projekat se realizuje u periodu od januara 2018. do juna 2020. godine u četiri zemlje – Srbiji, Bugarskoj, Turskoj i Austriji. Treći sastanak partnera u okviru ALMIT projekta održan je u Dužčeu u Turskoj, 20. i 21. januara 2020. godine na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sofiji (Bugarska), preduzeća Zgura-M Ltd (Bugarska), Austrijskog pokreta omladinskih radnika - ÖJAB (Austrija), Opštine Šid (Srbija), Čovekoljublja (Srbija), Lokalne samouprave i Pokrajinske direkcije za obrazovanje Düzce (Turska) i Beogradske otvorene škole. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati rada svih partnera, koji su imali priliku i da podele svoja iskustva, kao i da govore o izazovima sa kojima su se susreli i primerima dobre prakse. Pored toga, predstavljeni su i planovi za realizaciju budućih aktivnosti Radnog paketa 5 - Savetovanje o naseljavanju i traženju posla i drugih projektnih aktivnosti.  Za više informacija o projektu ALMIT, posetite zvaničan sajt projekta (https://almit-project.eu), i facebook stranici (https://www.facebook.com/ALMITproject )

Proslava Nove godine u Šidu

U organizaciji Kulturno - obrazovnog centra Šid na Trgu kulture je 31.12.2019. organizovan doček Nove godine za decu. Učešće u ovom događaju uzeli su i omladinci iz prihvatnog centra u Šidu, predstavljajući svoje rukotvorine koje su poklanjali prisutnim građanima. Ovom prilikom predstavljen je i projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. 

Novim znanjima protiv diskriminacije

Predstavnici Beogradske otvorene škole i Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ su 24.12.2019. učenicima Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“ u Tutinu održali predavanje o diskriminaciji i podelili iskustva rada sa migrantskom populacijom. Ivan Topalović je u ime projektnog tima, predstavio mehanizme nastajanja diskriminacije i obrazložio zašto je važno da tokom čitavog života težimo upoznavanju novih ljudi i kultura, i na koji način to može obogatiti naš život. Zineta Sadiković i Anisa Mecinović, profesorke srpskog jezika i književnosti, koje i sprovode obrazovne programe u okviru projekta ALMIT, učenicima su predstavile ko su polaznici koji uče srpski jezik, kako izgledaju časovi koji se sprovode u kampu i na koji način prevazilaze kulturne i jezičke barijere. Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”.

12