Prve radionice o traženju posla i zapošljavanju

Migranti u Srbiji suočeni su sa brojnim izazovima kada je reč o zapošljavanju. Veliki značaj pridaje se adekvatnom informisanju o tome šta je sve potrebno od dokumenata koji su nužni za zaposlenje, do toga kako se najbolje pripremiti za razgovor za posao.

Održan trening za karijerno vođenje i savetovanje

Osnaživanje migranata za ulazak na EU tržište rada predstavlja težak i izazovan proces koji karakterišu različite i za njih često neizvesne socio - ekonomske, društveno - političke i kulturološke razlike i barijere. Tokom njihovog procesa prilagođavanja na drugačiju kulturu veštine karijernog vođenja i savetovanja mogu poslužiti kao korisna alatka za efikasnije snalaženje, adaptaciju i razumevanje društvenih prilika i integracije na tržište rada.

Treća godina projekta ALMIT - Šta smo naučili do sada?

Migrantska kriza zahvatila je mnoge evropske zemlje i od samog početka traženi su mehanizmi podrške izbegličkoj populaciji. Obrazovanje je prepoznato kao jedan od najznačajnijih mehanizama u procesa integracije, čime se doprinosi poboljšanju ne samo znanja i veština, već i kvaliteta života, i unapređivanju zapošljivosti. Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i tokom 2019. godine je osmišljeno i pilotirano više desetina treninga i obuka iz oblasti srpskog jezika, građanskog vaspitanja i  interkulturalnog učenja. Projekat se realizuje u periodu od januara 2018. do juna 2020. godine u četiri zemlje – Srbiji, Bugarskoj, Turskoj i Austriji. Treći sastanak partnera u okviru ALMIT projekta održan je u Dužčeu u Turskoj, 20. i 21. januara 2020. godine na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sofiji (Bugarska), preduzeća Zgura-M Ltd (Bugarska), Austrijskog pokreta omladinskih radnika - ÖJAB (Austrija), Opštine Šid (Srbija), Čovekoljublja (Srbija), Lokalne samouprave i Pokrajinske direkcije za obrazovanje Düzce (Turska) i Beogradske otvorene škole. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati rada svih partnera, koji su imali priliku i da podele svoja iskustva, kao i da govore o izazovima sa kojima su se susreli i primerima dobre prakse. Pored toga, predstavljeni su i planovi za realizaciju budućih aktivnosti Radnog paketa 5 - Savetovanje o naseljavanju i traženju posla i drugih projektnih aktivnosti.  Za više informacija o projektu ALMIT, posetite zvaničan sajt projekta (https://almit-project.eu), i facebook stranici (https://www.facebook.com/ALMITproject )

Proslava Nove godine u Šidu

U organizaciji Kulturno - obrazovnog centra Šid na Trgu kulture je 31.12.2019. organizovan doček Nove godine za decu. Učešće u ovom događaju uzeli su i omladinci iz prihvatnog centra u Šidu, predstavljajući svoje rukotvorine koje su poklanjali prisutnim građanima. Ovom prilikom predstavljen je i projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. 

Novim znanjima protiv diskriminacije

Predstavnici Beogradske otvorene škole i Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ su 24.12.2019. učenicima Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“ u Tutinu održali predavanje o diskriminaciji i podelili iskustva rada sa migrantskom populacijom. Ivan Topalović je u ime projektnog tima, predstavio mehanizme nastajanja diskriminacije i obrazložio zašto je važno da tokom čitavog života težimo upoznavanju novih ljudi i kultura, i na koji način to može obogatiti naš život. Zineta Sadiković i Anisa Mecinović, profesorke srpskog jezika i književnosti, koje i sprovode obrazovne programe u okviru projekta ALMIT, učenicima su predstavile ko su polaznici koji uče srpski jezik, kako izgledaju časovi koji se sprovode u kampu i na koji način prevazilaze kulturne i jezičke barijere. Projekat ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuka, ima za cilj da pronađe načine za lakšu integraciju migranata na tržište rada i projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz Program za zapošljavanje i socijalne inovacije. Nacionalni projektni tim čine Beogradska otvorena škola, Opština Šid i Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve “Čovekoljublje”.

Upoznajmo Burundi i Kongo

Kada ste poslednji put naučili nešto novo o drugoj državi a da niste morali da je posetite? Da li znate koliko je vaša kultura bliska nekoj drugoj? Koliko sličnosti imaju Kongo, Srbija i Burundi? Ovo su neka od pitanja na koje smo zajedno pokušali da odgovorimo.

16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

U okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", projektni tim ALMIT-a iz Srbije priprema događaje podizanja svesti, gde ćemo govoriti o diskriminaciji, jednakosti i drugim važnim pitanjima. 

ALMIT na Info danu o EU programima

Članovi projektnog tima Branimirka Riđošić i Željka Jarić učestvovale su na obuci „Info dan o EU programima“ koja je organizovana u saradnji sa Regionalnom agencijom Srbije i Regionalnom razvojnom agencijom Bačka, gde su predstavile ukratko projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Obuka je realizovana u ponedeljak, 2. decembra 2019, u Novom Sadu. Tokom obuke upoznale su se sa procedurama prijavljivanja na EU programe kao i izvorima informacija i načinom povezivanja sa zainteresovanim učesnicima za EU programe, a posebno Programom EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI), u okviru kojeg se sprovodi i projekat ALMIT. 

ALMIT i projekat Just Human u Šidu

U subotu, 30.11.2019, u gimnaziji „Sava Šumanović“ u Šidu, održan je sportski turnir na kojem su učestvovali učenici škole i mladi iz migrantske populacije koji su smešteni u prihvatnom centru u Šidu. Tom prilikom predstavljen je i projekat “ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku”. Ovom događaju prisustvovali su direktorka gimnazije Nada Aničić, nastavnici i stručni saradnici gimnazije, kao i drugi timovi. Turnir je organizovala grupa učenika „JUST HUMAN“ s ciljem da se učenici bolje upoznaju ,više druže i prevaziđu razlike i barijere kada su migranti u pitanju. Projekat „JUST HUMAN“ nedavno je nagrađen u Novom Sadu, priznanjem i novčanim iznosom za njegovu realizaciju.

Predstavljanje ALMIT-a u Briselu

Na radionici o dostupnim fondovima Evropske unije: Asylum, Migration and Integration Fund, Erasmus+ i  European Solidarity Corps  koju je organizovala Eurodiakonija u Briselu, članovi projektnog tima Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje" su svojim partnerima predstavili međunarodni projekat ALMIT – „Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku“.  Više o samom događaju pročitajte ovde. 

Održan Treći sastanak Nacionalne savetodavne grupe

Treći sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku, održan je 1. novembra 2019. godine u prostorijama Dobrotvorne fondacija Srpske pravoslavne crkve “Čovekoljublje”.

Karijerno savetovanje kao faktor integracije

Šta možemo da naučimo od osobe koju karijerno savetujemo? Možemo li uspešno da savetujemo nekoga ako ne znamo njegovu priču? Kako doprinosimo društvu kroz karijerno savetovanje?

ALMIT ponovo u Šidu

Tokom poslednje nedelje avgusta nastavljene su obuke za migrante smeštene u prihvatno-tranzitnom centru u Šidu.

Pristup lekcijama u svakom trenutku

Nacionalni tim ALMIT projekta predstavio je polaznicima platformu za online učenje. Nakon uspešnih prvih časova, polaznici su imali priliku da se upoznaju i sa platformom na kojoj se nalaze svi materijali koji se koriste na kursu jezika i građanskim i interkulturalnim sesijama.

Drugi sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru ALMIT-a

U utorak, 11. juna, u prostorijama Beogradske otvorene škola, održan je drugi koordinacioni sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta Šid, Društva andragoga Srbije, Dru&

ALMIT kursevi u Azilnom centru Bogovađa

Tim ALMIT projekta počeo je sa sprovođenjem obuka u Azilnom centru Bogovađa.

Prvi kursevi srpskog jezika u Šidu

U prihvatnom centru Šid, počele su obuke iz srpskog jezika u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Na prvoj obuci prisustvovalo je više od 40 ljudi koji trenutno borave u Šidu.

Druga faza u pružanju podrške migrantima

Od početka migrantske krize, mnoge zemlje suočile su se sa većim prilivom izbegličke populacije kojoj je bilo potrebno obezbediti različite vidove podrške – od obezbeđivanja pravne pomoći do realizacije obrazovnih aktivnosti kao jednog od mehanizama integracije.

Prvi kursevi u okviru ALMIT projekta

U okviru ALMIT projekta, počele su obuke u Tutinu.

Projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku predstavljen stručnoj javnosti

Edukacija za zdravstvene radnike iz Šida i predstavnike Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica na temu "Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga" održana je u subotu, 12.02. 2019. godine u sali Skupštine opštine Šid.

12