Pristup lekcijama u svakom trenutku

Nacionalni tim ALMIT projekta predstavio je polaznicima platformu za online učenje. Nakon uspešnih prvih časova, polaznici su imali priliku da se upoznaju i sa platformom na kojoj se nalaze svi materijali koji se koriste na kursu jezika i građanskim i interkulturalnim sesijama.

Drugi sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru ALMIT-a

U utorak, 11. juna, u prostorijama Beogradske otvorene škola, održan je drugi koordinacioni sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta Šid, Društva andragoga Srbije, Dru&

ALMIT kursevi u Azilnom centru Bogovađa

Tim ALMIT projekta počeo je sa sprovođenjem obuka u Azilnom centru Bogovađa.

Prvi kursevi srpskog jezika u Šidu

U prihvatnom centru Šid, počele su obuke iz srpskog jezika u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Na prvoj obuci prisustvovalo je više od 40 ljudi koji trenutno borave u Šidu.

Druga faza u pružanju podrške migrantima

Od početka migrantske krize, mnoge zemlje suočile su se sa većim prilivom izbegličke populacije kojoj je bilo potrebno obezbediti različite vidove podrške – od obezbeđivanja pravne pomoći do realizacije obrazovnih aktivnosti kao jednog od mehanizama integracije.

Prvi kursevi u okviru ALMIT projekta

U okviru ALMIT projekta, počele su obuke u Tutinu.

Projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku predstavljen stručnoj javnosti

Edukacija za zdravstvene radnike iz Šida i predstavnike Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica na temu "Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga" održana je u subotu, 12.02. 2019. godine u sali Skupštine opštine Šid.

Prvi trening za facilitatore u okviru ALMIT projekta

Prvi trening za facilitatore koji će raditi na edukativnim programima kreiranim za potrebe migrantske populacije koja trenutno boravi u Srbiji u okviru ALMIT projekta održan je 25. decembra u prostorijama Beogradske otvorene škole.

Studijska poseta Izmiru

Predstavnici Opštine Šid su 12. i 13. decembra 2018. godine posetili ustanovu lokalne samouprave i javno-zdravstvene ustanove u gradu Izmiru u Turskoj, državi koja je imala iskustva i dobre prakse u oblasti brige za zdravlje migranata i izbeglica.

Sastanak Nacionalne savetodavne grupe

Prvi sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru ALMIT projekta održan je 30.11. u prostorijama Beogradske otvorene škole.