Predstavljanje ALMIT-a u Briselu

Na radionici o dostupnim fondovima Evropske unije: Asylum, Migration and Integration Fund, Erasmus+ i  European Solidarity Corps  koju je organizovala Eurodiakonija u Briselu, članovi projektnog tima Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje" su svojim partnerima predstavili međunarodni projekat ALMIT – „Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku“.  Više o samom događaju pročitajte ovde. 

Održan Treći sastanak Nacionalne savetodavne grupe

Treći sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku, održan je 1. novembra 2019. godine u prostorijama Dobrotvorne fondacija Srpske pravoslavne crkve “Čovekoljublje”.

Karijerno savetovanje kao faktor integracije

Šta možemo da naučimo od osobe koju karijerno savetujemo? Možemo li uspešno da savetujemo nekoga ako ne znamo njegovu priču? Kako doprinosimo društvu kroz karijerno savetovanje?

ALMIT ponovo u Šidu

Tokom poslednje nedelje avgusta nastavljene su obuke za migrante smeštene u prihvatno-tranzitnom centru u Šidu.

Pristup lekcijama u svakom trenutku

Nacionalni tim ALMIT projekta predstavio je polaznicima platformu za online učenje. Nakon uspešnih prvih časova, polaznici su imali priliku da se upoznaju i sa platformom na kojoj se nalaze svi materijali koji se koriste na kursu jezika i građanskim i interkulturalnim sesijama.

Drugi sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru ALMIT-a

U utorak, 11. juna, u prostorijama Beogradske otvorene škola, održan je drugi koordinacioni sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta Šid, Društva andragoga Srbije, Dru&

ALMIT kursevi u Azilnom centru Bogovađa

Tim ALMIT projekta počeo je sa sprovođenjem obuka u Azilnom centru Bogovađa.

Prvi kursevi srpskog jezika u Šidu

U prihvatnom centru Šid, počele su obuke iz srpskog jezika u okviru projekta ALMIT – Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku. Na prvoj obuci prisustvovalo je više od 40 ljudi koji trenutno borave u Šidu.

Druga faza u pružanju podrške migrantima

Od početka migrantske krize, mnoge zemlje suočile su se sa većim prilivom izbegličke populacije kojoj je bilo potrebno obezbediti različite vidove podrške – od obezbeđivanja pravne pomoći do realizacije obrazovnih aktivnosti kao jednog od mehanizama integracije.

Prvi kursevi u okviru ALMIT projekta

U okviru ALMIT projekta, počele su obuke u Tutinu.

Projekat ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku predstavljen stručnoj javnosti

Edukacija za zdravstvene radnike iz Šida i predstavnike Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica na temu "Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga" održana je u subotu, 12.02. 2019. godine u sali Skupštine opštine Šid.

Prvi trening za facilitatore u okviru ALMIT projekta

Prvi trening za facilitatore koji će raditi na edukativnim programima kreiranim za potrebe migrantske populacije koja trenutno boravi u Srbiji u okviru ALMIT projekta održan je 25. decembra u prostorijama Beogradske otvorene škole.

Studijska poseta Izmiru

Predstavnici Opštine Šid su 12. i 13. decembra 2018. godine posetili ustanovu lokalne samouprave i javno-zdravstvene ustanove u gradu Izmiru u Turskoj, državi koja je imala iskustva i dobre prakse u oblasti brige za zdravlje migranata i izbeglica.

Sastanak Nacionalne savetodavne grupe

Prvi sastanak Nacionalne savetodavne grupe u okviru ALMIT projekta održan je 30.11. u prostorijama Beogradske otvorene škole.