Priručni materijal za ulazak na tržište rada

U okviru projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku kreirana je dvojezična brošura sa informacijama o tržištu rada  gde se nalaze svi podaci relevantni za zapošljavanje migranata u Srbiji. Brošuru možete pogledati ovde.