Priručnik za facilitatore

U okviru projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku kreiran je priručnik za facilitatore gde se nalaze svi materijali korišćeni za časove srpskog jezika kao i sesija građanskog i interkulturalnog obrazovanja. Radnu verziju priručnika možete pogledati ovde