Priručni materijal za ulazak na tržište rada

U okviru projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku kreirana je dvojezična brošura sa informacijama o tržištu rada  gde se nalaze svi podaci relevantni za zapošljavanje migranata u Srbiji. Brošuru možete pogledati ovde.

Priručnik za facilitatore

U okviru projekta ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku kreiran je priručnik za facilitatore gde se nalaze svi materijali korišćeni za časove srpskog jezika kao i sesija građanskog i interkulturalnog obrazovanja.