O projektu

Evropa se suočava sa jedinstvenim izazovima usled izbegličke krize, uprkos velikim i kontinuiranim naporima članica Evropske unije da se sa njima izbore. Efikasan način suočavanja sa izazovima je odgovaranje na potrebe izbeglica i migranata na duže staze, kroz njihovu integraciju na tržište rada, ostvarujući time pravo na rad i dostojanstven život. U tom svetlu, glavni cilj projekta je da doprinese integraciji kao ključnom elementu obezbeđivanja kvaliteta života i budućnosti migranata.

Projekat "ALMIT - Brža integracija migranata na tržište rada, kroz mapiranje veština i obuku", ima za cilj bržu integraciju migranata na tržište rada kroz mapiranje veština i obuku, kao i smanjivanje jezičkih i kulturnih barijera između migranata koji legalno borave u zemlji i lokalnog stanovništva. Specifični ciljevi projekta su i mapiranje i profilisanje veština migranata kako bi se uskladile njihove potrebe i nedostaci u odnosu na lokalno tržište rada I omogućavanje savetovanja i podrške za naseljavanje i traženje posla.

Sve aktivnosti u okviru projekta su organizovana kroz 7 radnih paketa (RP):

  • RP1 Projektni menadžment
  • RP2 Priprema trening materijala
  • RP3 Pilotiranje kurseva integracije
  • RP4 Mapiranje i profilisanje veština migranata
  • RP5 Savetovanje o naseljavanju i traženju posla
  • RP6 Kontrola kvaliteta i monitoring
  • RP7 Diseminacija i dalja eksploatacija rezultata

 Tokom projekta, u okviru radnog paketa 3, biće održano više obuka iz časova srpskog jezika, koji je polazna tačka za njihovo uključivanje na tržište rada, kao i sesije civilnog i interkulturalnog obrazovanja. Ciljna grupa projekta su migranti koji legalno borave u zemlji domaćina, kao i migranti koji su izrazili želju da dobiju azil u zemlji domaćina.

Projektom će biti obuhvaćene sledeće aktivnosti: Razvoj i pilotiranje inicijalnog kursa jezika; Razvoj i pilotiranje interkulturalnih i građanskih sesija; Trening za trenere koji će raditi direktno sa ciljnom grupom; Individualna podrška; Mapiranje stručne spreme i radnog iskustva ciljne grupe; Profilisanje veština; Savetovanje u oblasti prepoznavanja i vrednovanja stečenih kompetencija; Prikupljanje podataka o individualnim slučajevima; Podizanje svesti o diskriminaciji i nasilju; Priprema priručnih materijala za trenere i polaznike i tako dalje.

Početak projekta: 1. januar 2018.
Trajanje projekta: 30 meseci