Beogradska otvorena škola

Adresa:
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
Srbija

Tel:       +381 11 30 65 800
Imejl:    bos@bos.rs

Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“

Adresa:
Avgusta Cesarca 25
11040 Beograd
Srbija

Tel:       +381 11 36 72 970
Imejl:    beograd@covekoljublje.org

Opština Šid, Kancelarija za Lokalni i ekonomski razvoj

Adresa:
Karađorđeva 2
22240 Šid
Srbija

Tel:       +381 22  07 19 142
Imejl:    lokalnirazvojsid@gmail.com